Page 16 - ZUCCACİYE 124. SAYI
P. 16

HABER KARACA / KERAMİKA

       BAHARDA KARACA İLE

             YENİLENİN

       Karaca, baharın gelişini üç farklı tema ile karşılıyor

         araca bu bahar yenilenmek isteyenlere Fas’tan esen
         sıcacık ve mistik havayı estiren Moroccan Coast kolek-    KERAMİKA
      Ksiyonunu sunuyor. Derin maviler, altın detaylar, egzo-
       tik dokunuşlar ve zengin motiflerle bahar ve yaz aylarında  YENİ FABRİKASIYLA
       yeni bir kültür ile etkileşimi de simgeleyen bu takımla sofra-
                                  ÜRETİM KAPASİTESİNİ
       lar dost sohbetlerine ev sahipliği yapıyor.

       Riyad ile Seç, Tasarla ve Kendini İstediğin Gibi Yenile…    %40 ARTIRDI
       Riyad’ın tekli ürünleri ile herkese kendi hayal ettiği sofraları
       kurma fırsatı tanıyan Karaca, özgün sofralara imzasını atıyor.  üccaciye sektörünün en renkli firmalarından biri olan
       Set olarak belki de ihtiyaç duyulmayan parçaları edinmek  Keramika, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinde ku-
       yerine, puzzle gibi parçaları birleştirerek tam da ihtiyaca yö- Zrulu ikinci fabrikasını 2019 Ocak ayında açarak, mev-
       nelik sofralar hazırlamak için Riyad ürünleri ideal seçenekler
       sunuyor. Kupalar, kahve fincanları, çay fincan setleri, kurabi- cut üretim kapasitesini % 40 artırdı. Yeni fabrikası hakkında
                                  açıklama yapan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, ‘’Her
       ye standı, çerezlik, servis tabakları, fırın kabı, baharat takımı,
       yağlık ve sirkelik gibi birçok ürünü bulunuyor.    zaman önemle vurguladığımız bir konu var. Zamana uyum
                                  sağlamak bizim için çok önemli. Keramika olarak yaptığı-
                                  mız yeni yatırımımız ile
       Gerçek İnciden Fine Pearl Asaleti ile Azur Şık Sofralar
       Vadediyor                       yapacağımız birçok ye-
                    Karaca,  evini  yenilemek  niliğe merhaba diyece-
                    isteyenlere, dünya evine  ğimize inanıyor ve sıra-
                    girmeye hazırlananlara, ha- daki yeni yatırımlarımızı
                    yatında yenilik ihtiyacı du- hayata geçirmek için
                    yanlara Fine Pearl ayrıcalığı  sabırsızlanıyoruz. Çün-
                    ile Azur’u sunuyor. Azur, 62  kü işimizi aşkla yapıyo-
                    parçalık yemek takımı ve 26  ruz’’ dedi. Mutfaklarınızı
                    parça kahvaltı takımı ile sof- renklendiriyoruz motto-
                    raları gerçek inci zarifliğinde  su ile üretim yapan mar-
                    süslüyor. Etnik ve modern  ka, yemek takımların-
                    çizgilerin birlikte yorumlan- dan kahvaltı takımlarına,
                    dığı desenlere sahip Azur,  muglardan promosyon
                    renkleriyle ilkbahar-yaz sof- ürünlere kadar geniş
                    ralarının baş tacı olacak. ürün yelpazesi ile www.
                                  keramikashop.com'da…

                                                www.zuccaciyedergisi.com
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21