Page 7 - ZUCCACİYE 124. SAYI
P. 7

Bu yıl ilk kez sadece ihracat yapan sek- yurt içinden de özellikle zincir mar- tal Mutfak Eşyaları, Plastik Ev Gereçle-
      tör firmalarını fuara alan Ideal Homex,  ketler, çok fazla ürün çeşitliliğini bir  ri, Bahçe Aksesuarları, Dekoratif Ev ve
      katılımcı – satın almacı buluşmalarına  arada sunan perakende mağazalar ve  Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri
      getirdiği yeni pilot uygulamasıyla da  bu sektörde yatırım planlayan yeni gi- alanlarında piyasaya çıkan son ürünler,
      bir başka ilke imza atıyor. Ideal Homex  rişimcileri, katılımcılarıyla buluşturuyor.  yenilikler ile inovatif tasarımlar bir ara-
      2019’a özel olarak ilk kez başlattığı uy- Fuarda, Cam, Porselen, Seramik, Me- da sergileniyor.
      gulama ile ev ve mutfak eşyaları sektö-
      rünün Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika
      ve hatta Amerika’dan küresel ölçekteki
      büyük alıcılarını fuarda misafir ede-
      rek, onları, doğrudan firmaların kendi
      standlarında katılımcılarla buluşturan
      Tarsus Turkey, böylece fuarcılık sektö-
      rüne de ezber bozan önemli bir yenilik
      kazandırdı. Ideal Homex 2019 için pi-
      lot olarak başlatılan bu uygulamanın
      hedeflenen amaca ulaşması ve hedef-
      lenen faydayı sağlaması halinde, Eylül
      ayındaki Zuchex’te de ölçek değiştire-
      rek tekrarlanması planlanıyor.

      Sektöre dair ne varsa, hepsi bir arada!
      Yurt dışından küresel satın almacıları
      ağırlayan 14. Uluslararası Ideal Homex,

      www.zuccaciyedergisi.com                                  Züccaciye Dergisi 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12