Page 8 - ZUCCACİYE 124. SAYI
P. 8

FUAR 30. ZUCHEX         SEKTÖRÜN ALTIN DEĞERİNDE


          FIRSATLARI ULUSLARARASI                  ZUCHEX 2019’DA!

                          unduğu ürün çeşitliliğiyle ala- yışındaki sektör profesyonellerine altın
      Tarsus Turkey / Life Media        nında Avrasya’nın lider, dünya- değerinde fırsatlar sunacak.
      tarafından, Züccaciyeciler     Snın ise sayılı organizasyonların-
      Derneği ZÜCDER’in desteğiyle    dan birisi olan Uluslararası Zuchex,  Zuchex, 10 milyar dolarlık Türk ev ve
      gerçekleştirilen Uluslararası    başta Türkiye’nin önde gelen küresel  mutfak eşyaları pazarını, Amerika’dan
      Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı     üreticileri olmak üzere yurt içi ve yurt  Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya,
      ZUCHEX, 30’uncu kez kapılarını   dışından 500 firmayı, dünyanın hemen  Afrika’dan Balkanlara kadar dünyanın
      açıyor…               her yerinden gelecek 32 bin sektör pro- dört bir tarafından binlerce ziyaret-
                        fesyoneli ile buluşturacak.     çiyle buluşturacak. Toplam 12 salon-


                        12-15 Eylül 2019 tarihlerinde Tüyap
                        Beylikdüzü’nde 30’uncusu gerçekleştiri-
                        lecek organizasyon, “Cam, Porselen, Se-
                        ramik”, “Metal Mutfak Eşyaları”, “Plastik
                        Ev Gereçleri & Bahçe Aksesuarları”, “İthal
                        Ev ve Mutfak Eşyaları”, “Elektrikli Ev Alet-
                        leri” ile “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları”
                        ana başlıkları altında binlerce yeni ürün,
                        tasarım ve koleksiyona ev sahipliği ya-
                        pacak. Geçtiğimiz Eylül ayındaki fuarda
                        tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kı-
                        ran Uluslararası Zuchex, farklı pazarlara
                        yönelerek kendilerine alternatif ticaret
                        kanalları açmak isteyen katılımcı fir-
                        malar ile çoğunluğu yeni tedarikçi ara-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13